Вход в системата
Забравена парола
Какво представлява Faktura1.com и какви услуги предоставя?
Faktura1.com представлява автоматизирана web-базирана система (Уеб сайт) за онлайн създаване, управление и изпращане на електронни счетоводни документи.

По-конкретно, чрез Faktura1.com могат да бъдат създавани следните видове електронни документи:
  • електронни данъчни фактури
  • електронни проформа фактури
  • електронни кредитни известия
  • електронни дебитни известия
В какъв формат са електронните фактури, създавани чрез Faktura1.com?
Електронните фактури, създавани чрез Уеб сайта Faktura1.com, представляват електронни файлове в PDF, HTML и Excel формати (файлове с разширение .pdf, html, xls).
Необходимо ли е да инсталирам някакъв софтуер, за да работя с Faktura1.com?
Уеб сайтът Faktura1.com е напълно web базирана система за електронно фактуриране. За да създавате, управлявате и изпращате електронни фактури чрез Faktura1.com, не е необходимо да сваляте и инсталирате на компютъра си какъвто и да е софтуер. По този начин можете да влизате в акаунта си във Faktura1.com и да създавате електронни документи от всеки компютър, който е свързан с интернет.
Как се съхраняват издадените фактури?
Всички издадени чрез Уеб сайта Faktura1.com документи – фактури, проформа-фактури, кредитни и дебитни известия, се съхраняват съобразно законоустановените срокове и процедури.

В отделна база данни, специално създадена за Faktura1.com, се съхранява цялата въведена от Вас информация - фирмени данни, фактури, контрагенти, артикули. Пълни бекъпи се правят всеки ден.
Как моите клиенти ще получават фактурите си?
Съгласно чл. 114, ал. 6 на Закона за данъка върху добавената стойност фактурите могат да бъдат изпращани както на хартиен носител, така и по електронен път.

След като създадете и съхраните електронната фактура, можете веднага, директно от вашия акаунт в Уеб сайта Faktura1.com, да я изпратите на e-mail на фирмата-клиент във вид на PDF-файл.
Необходимо ли е специално обучение за работа Уеб сайта Faktura1.com?
Уеб сайтът Faktura1.com е изключително опростен и лесен за ползване за създаване, менажиране и изпращане на електронни фактури. С Faktura1.com се работи леко и интуитивно без да е необходимо някакво специално обучение.
Ако Ви е необходима повече информация, прочетете обясненията в електронния помощник (Help). Можете да използвате и някой от вариантите за връзка с поддръжката на системата, които Ви предлагаме.
Мога ли да разгледам системата преди да се регистрирам?
Да. Можете да използвате нашия Демо акаунт. По всяко време можете да влезете в Уеб сайта, посредством него, за да разгледате Faktura1.com. Демо акаунтът дава възможност да се разгледа пълната функционалност на системата, от издаването до разпечатването на документа или изпращането му по е-mail.
Валидна ли е фактурата без подпис?
Краткият отгворо е: ДА
 
Чл. 6 от закона за счетоводството алинея (4):
При съставяне на счетоводен документ, който засяга само дейността на предприятието чрез автоматични устройства или системи, подписът на съставителя може да се замени с цифров или с друг идентификатор, еднозначно разпознаващ и определящ съставителя на счетоводния документ.

С други думи, за да издавате валидни фактури без подпис, фактурите трябва да включват идентификатор, който можете да въведете за всеки потребител от Настройки/Потребители.
Пример ако потребителят се казва Иван Петров въведете за Индентификационен шифър/Сигнатура: ИП01