Вход в системата
Забравена парола
Какво е Faktura1.com
Напълно безплатна, 100% онлайн базирана система за електронно фактуриране.
Бърз и лесен достъп от всяка точка на света
Едно от големите предимства на Faktura1.com е, че той е достъпен от всяка точка на света по всяко време на денонощието. Системата е 100% онлайн базирана и независимо къде се намира Вашия бизнес и какъв е той, Вие ще имате денонощен достъп до Вашата лична база данни с предлагания от Вас асортимент от стоки или услуги, клиенти, издадени документи, банкови сметки, справки, архиви и др.
Контрол на документите
Системата на Faktura1.com дава възможност да се издават и съхраняват различни документи като фактура, проформа фактура и дебитни и кредитни известия. Всеки издаден документ се пази в база данни съхраняваща се на нашия уеб сървър.
Лесно управление на асортимента от стоки и услуги
Във Faktura1.com имате възможност да добавяте, триете и редактирате неограничен брой артикули. Списъците са в лесен и удобен за работа вид, заедно с възможност за търсене на определен артикул в случаите, когато предлаганият асортимент е голям.
Адресна книга за клиенти
В личната Ви адресна книга можете да записвате данните на клиентите си, контрагентите с които работите, както и настоящи и бъдещи партньори.
Банкови сметки
Във Faktura1.com е предвидена опция за добавяне на една или повече фирмени банкови сметки. Добавяне и редакцията на информацията е лесно достъпна и разбираема.
Пълен контрол на фирмения Ви профил
Вие имате възможността да контролирате фирмения си профил, с който сте регистриран в Системата на Faktura1.com. В тези настройки можете да контролирате вида на издаваните от Вас фактури, автоматични настройки, от кой номер да започне издадената от Вас първа фактура, информацията за вашата фирма/организация, мерните единици, с които ще работите, настройки за печат на фактурите и много други.