Вход в системата
Забравена парола
Регистрация и вход
Вие успешно сте завършили регистрацията във Faktura1. Поздравления!
В момента Вие имате попълнени данните на Вашата фирма, както и Вашите лични данни за вход. 

С имейла от Вашата регистрация и паролата можете да влизате в системата.
Това може да става както от главната страница на Faktura1: http://faktura1.com,  така и от страницата на фирмата Ви във Faktura1: http://xxx.faktura.com, където xxx=домейна на фирмата, който сте записали при регистрацията.

Ако забравите паролата си за вход, моля, използвайте страницата за Забравена парола. Там ще Ви бъде поискан имела от Вашия профил, на който ще бъде изпратена новата Ви парола.
Фирмен профил. Данни на фирмата
Данните, които са въведени във фирмения профил, ще се използват за създаване на Вашите фактури.
За да ги редактирате, изберете от менюто: "Настройки >> Фирмен профил"
и след това, първия таб: "Фирмен профил"
Там можете да промените:
 • Името на фирмата;
 • ИН по ДДС
 • Града
 • Адреса
 • Материално отговорното лице (МОЛ)

Също така, може да укажете дали фирмата е регистрирана по ДДС или не. В зависимост от това, фактурите, които ще издавате ще са по ДДС или опростени.

Можете да качите лого на фирмата. То ще се появява на фактурите Ви, както и на страницата на фирмата във Faktura1.com

От съображения, свързани с правилното функциониране на системата, не можете да променяте следните полета:

 • ИН на фирмата
 • Домейн на фирмата
Банкови сметки
Ако издавате фактури за суми, преведени по банков път можете да въведете Вашите банкови сметки.

Това можете да направите, като  изберете от менюто: "Настройки >> Фирмен профил" и след това втория таб: "Банкови сметки"

Можете да въведете неограничен брой банкови сметки. При създаването на фактури, ще имате възможност да изберете коя от тях да се покаже във фактурата.

Редакция на личен профил. Потребители
Данните от Личния (потребителски) профил, се използват за вход в системата. 
Освен там, те се използват и при подписване на Фактурите.
Така например, Името на потребителя ще се появява под фактурата когато тя е създадена от неговия профил. Същото важи и за индентификационния шифър.

За да редактирате данните от личния си профил, изберете:  "Моят профил" от линковете най-горе, в дясно или от менюто "Настройки >> Потребители".
Там можете да промените:
 • Името - това име ще излиза под фактурите, създадени от този потребител.
 • Индентификационният шифър (сигнатура) - той служи за подписване на фактури, без собственоръчен подпис и ще се появява под фактурата, заедно с името на съответния потребител, когато е избран този начин на подписване на фактура. ъгласно чл.7, ал 1 и чл. 8 от Закона за счетоводството, чл.114 от ЗДДС и чл.78 от ППЗДДС)
 • Парола - ако не искате да променяте паролата, оставете полетата празни

От съображения, свързани с правилното функциониране на системата, не можете да променяте полето e-mail.

Системата позволява регистрацията на повече от един потребител, в един фирмен акаунт. Това дава възможност няколко потребители да влизат в нея и да създават фактури в рамките на една и съща номерация, като всеки подписва създадените от него фактури с имената си и сигнатурата от профила си.

За да създадете допълнителни потребители, изберете от менюто "Настройки >> Потребители". За всеки потребител можете да добавяте следните данни:

 • Име - това име ще излиза под фактурите, създадени от този потребител.
 • Индентификационен шифър (сигнатура) - той служи за подписване на фактури, без собственоръчен подпис и ще се появява под фактурата, заедно с името на съответния потребител, когато е избран този начин на подписване на фактура ъгласно чл.7, ал 1 и чл. 8 от Закона за счетоводството, чл.114 от ЗДДС и чл.78 от ППЗДДС)
 • E-mail -  служи за вход в системата. След като веднъж е създаден, той не може да се променя.
 • Парола
 • Права за достъп - Съществуват два вида потребители: "Администратор" и Помощник.
  • Администраторът има всички права за създаване и редакция в системата.
  • Помощникът няма достъп до създаване и редакция на другите потребители, както и до фирмения профил, редакция на банковите сметки, настройките на фактурите.
От съображения за сигурност, потребителя, който е създал фирмения профил не може да бъде изтриван.