Вход в системата
Забравена парола
Издаване на фактури и проформи на английски език
Можете да създадете фактура на английски езики на базата на вече създадена фактура на български езикс с вече въведените данни.


I. След като сте създали фактура на български, след записа и вече има ново меню: Версия на английски на тази фактура,  където можете да кликнете на бутона Създай ако искате да създадете копие на фактурата на английски език.

II. Зарежда се копие на фактурата, в което обаче полетата маркирани с 5 и 6 не могат да бъдат променяни, за да няма разлика с данните от вече създадената на български език фактура.

Вероятно ще е необходимо да коригирате данните в полетата маркирано с червено:
- (1) - Валута. Ако бъде сменена валутата на фактурата до падащото меню със списъка с фактури ще се покаже бутон "Конвертирай цените от ЛЕВА в ABC", чрез който автоматично ще се конвертират стойността на стоките, спрямо курса на БНБ за датата на издаване на фактурата.
Трябва да имате предвид следните особености:
- ако датата на фактурата е ден, неработен за България, то ще се вземе курса за последният работен ден, за който БНБ има обявени референтни курсове.
- конверитирането е само от Лева, тоест ако фактурата на български е издадена във валута различна от Лева не трябва да използвате конвертирането, за да не получите грешни стойности
- (2) - Стоки/услуги - автоматично транслитерираме имената нс стоките, като имате възможност да коригирате или преведете стоките, за да са разбираеми за вашите чуждестранни клиенти.
Пример: 
Ремонт стъкло 
във фактурата на английски ще бъде: 
Remont staklo 

- (3) - Единична цена - ако сменяте валутата, в която искате да бъде издадена фактурата на английски език е нужно да смените и единичната цена спрямо курса на БНБ за датата на фактурата
- (4) - Начин на плащане - ако е необходимо сменете и начина на плащане

III. След като въведете коректно данните и фактурата бъде записана ще имате възможност да разпчатате фактурата на английски език (1).

(2) за прегледа на фактурата
(3) за редакция на фактурата
(4) за изтриване на фактурата на английски език  За да можете да използвате пълноценно издаването на фактури на английски език, е необходимо:
1. Да въведете данните на фирмата ви и на английски език
Данни на фирмата

2. Ако използвате валути, които са различни от служебно въведените: BGN,EUR,USD,GBP, да въведете техният международен еквивалент
Валути

3. Ако използвате нестандартни мерни единици извън служебно въведените бр, кг, л, %, км, стр., час, дни, месец, м, кв.м., да въведете техният превод на английски език
Мерни единици

4. Да въведете имената на банките, които използвате на английски език ОББ - UBB, ПИБ - FIB
Банкови сметки
Създаване на фактура на английски език
Създаване на фактура на английски език
Създаване на фактура на английски език
Създаване на фактура на английски език
Конвертиране на валута
Конвертиране на валута
Какво ново?
 Faktura1.com има нова Версия 2 повече»
Компенсация при издаване на Фактури и Проформи. Относно счетоводното отчитане на Програмата за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия с подпомагане от 110 лв./MWh повече»
Дата на падеж 24.08.2020 г.
 Дата на падеж за плащане на фактури и проформи повече»
  Фактуриране без СУПТО за всички клиенти на Faktura1.com повече»
Ограничаване на потребители да имат достъп само до документите създадени от тях. повече»
Въвеждане на единична цена без ДДС или с включено ДДС, това вече е въпрос на избор на потребителя. повече»
Използване на неограничен брой кочани за фактури, можете сами да определяте диапазона на номерацията за съответният кочан. повече»